fredag 19 september 2014

Södra Almighty : nu med blankt tryck

Hantverksbryggeriet "Södra Maltfabriken" lanserade en snygg burk i vintras, som Burk-Bloggen skrev om i januari. Burken hade ett tryck av det lite matta och "frostiga" slaget (som också t.ex. Mariestads har). Men nu har det kommit en ny version av denna burk som har blankt tryck :

  
Härunder ett försök till att visa skillnaden mellan den matta frostiga versionen (till vänster) och den nya blanka till höger :

 
 
I verkligheten är skillnaden avgrundsdjup, även om det kanske inte till 100% framgår av bilderna.
 
Man kan bara spekulera i vad som föranlett denna nya blanka burk. I och med att den nylanserade 3.5%-versionen av detta öl just lanserats i en matt / frostig burk, ligger det nära tillhands att tro att detta är en "felbeställning" från bryggeriets sida gentemot REXAM.
 
 
Upptäcktsdag : 2014 09 11
Burktillverkare : REXAM
Storlek : 33 cl


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar