tisdag 10 februari 2015

Ball köper REXAM ?

Kommer det att stå "Ball" på de flesta svenska burkarna framöver ?

Frågan är inte obefogad, då det nu bekräftats att Ball överväger köpa REXAM. Båda företagen har också bekräftat att diskussioner pågar. Köpesumman som diskuterats ligger på hisnande  6,6 miljarder US Dollar, d.v.s. ca 55 miljarder kronor !
Senast den 5:e mars måste Ball inkomma med ett officiellt bud, för att affären skall bli verklighet.Då ett övertagande skulle innebära en sammalagd marknadsandel på ca 90% av burkmarknaden i Europa, kommer affären isåfall också att behöva godkännas av EUs konkurrensmyndigheter, innan den blir verklighet.En orsak till att affären kommer upp på bordet just nu, är de stigande aluminiumpriserna i världen. Och ett större sammanslaget företag skulle ha bättre möjligheter att kunna hantera denna situation.

Vad detta betyder för den svenska Fosiefabriken är för tidigt att spekulera i. Men eftersom Ball inte har någon burkfabrik i denna region, torde det åtminstone initialt inte innebära någon förändring.

Burk-Bloggen får säkert anledning att återkomma i ämnet !Inga kommentarer:

Skicka en kommentar