lördag 7 mars 2015

Spendrups Premium Lager 2,8 : ny variant

Här den senaste dekoren av "Spendrups Premium Lager 2,8" :


Nu finns en ny variant ute i butikerna. Den hittillsvarande burken till vänster, och den nya till höger :


Vid en första anblick kan det vara svårt att se vad skillnaderna består i. Men tittar man på burkarnas sida i förstoring syns det tydligare. Här den hittillsvarande burken. Lägg märke till stilhöjden på den översta textraden :


Härunder den nya varianten, som har betydligt större stilhöjd för texten på den översta textraden. Dessutom är ordet "KORNMALT" tryckt i en något fetare stil än övrig text :Upptäcktsdag : 2015 01 06
Burktillverkare : REXAM
Storlek : 33 cl
Bryggeri : Spendrups Bryggeri AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar