onsdag 22 juli 2015

Ball + REXAM : EU-kommissionen utreder den planerade sammanslagningen

Burk-Bloggen rapporterade i vintras om burktillverkaren Balls planer på att köpa REXAM (artikel HÄR).
Sakta maler byråkratins kvarnar, men nu står det klart att EU-kommissionen kommer att undersöka denna potentiella affär ur konkurrenssynvinkel.
Farhågorna är att ett sammanslaget företag skulle bli alltför dominerande på den Europeiska marknaden, och att konkurrensen i praktiken skulle sättas ur spel; och som en konsekvens därav kommer då burkpriserna att stiga. Om affären går igenom, kommer det nya sammanslagna företaget att äga ca 2/3 av alla burkfabriker i Europa.


Ball tonar ned EU-kommissionens utredning, och menar att det är något som alltid sker, när företag av denna storlek slås samman. Officiellt räknar man fortfarande med att sammanslagningen skall vara klar under första halvan av 2016.
Man skall dock inte underskatta EU-kommissionens strävan att främja konkurrens och motarbeta monopol och oligopol. Det finns ett otal tidigare planerade sammanslagningar av andra företag i andra branscher som under årens lopp gått i stöpet, pga av de hårda antimonopolregler som idag gäller inom EU.Pressrelease från Ball om saken finns HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar