fredag 4 april 2014

BrewDog Punk IPA : ny variant från CP (Can-Pack)

Den senaste dekoren på BrewDog Punk IPA (som Burk-Bloggen tidigare skrivit om) har nu kommit i en ny variant från Can-Pack (CP).
Den hittillsvarande varianten från Ball, har haft "matta" färger, emedan den nya från CP, har blanka färger. Skillnaden i verkligheten mellan den matta och blanka varianten är betydligt större än vad man kan skönja på bilderna härnedan. Ball-varianten till vänster, och nya CP-varianten till höger :
Dessutom är datakodsfältet på den nya CP-varianten en aning mindre än på Ball-varianten, som synes härunder :


Fälten för batchkoderna befinner sig dessutom på olika platser samt har olika bakgrundsfärg :


 
Upptäcktsdag : 2014 04 01

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar