söndag 4 januari 2015

Åbro 7,3 Extra Stark : ny variant

Åbro 7,3 Extra Stark : den existerande dekoren :


I enlighet med de nya reglerna för märkning av livsmedel, har man genomfört några ändringar.
Den hittillsvarande burken till vänster, och den nya till höger :


Den hittillsvarande burkens sida i detaljförstoring :


Och här den nya burkens sida i detaljförstoring :


Förutom de uppenbara tilläggen och ändringarna - lägg också märke till att man nu har tryckt ordet "KORN" i fet och kursiv stil.


Upptäcktsdag : 2014 12 19
Burktillverkare : REXAM
Storlek : 33 cl
Bryggeri : AB Åbro Bryggeri
SB-nummer : 1371-15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar