tisdag 9 februari 2016

EU godkänner Ball + REXAM-affären

Som Burk-Bloggen skrivit om tidigare några gånger, lade burktillverkaren Ball ett bud på REXAM i början av förra året.


Under 2015 har ärendet prövats av EU-kommissionen ur konkurenssynvinkel, och nyligen gav man ett vad som kan tolkas som godkännande till affären; dock under förutsättning att totalt 12 europeiska fabriker avyttras. Ball måste sälja av 8 burkfabriker samt 2 lockfabriker, och REXAM måste sälja av 2 burkfabriker.


Avyttringarna berör såvitt känt inte REXAMs Fosiefabrik (ej heller andra REXAM-fabriker i Norden), utan rör fabriker i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Polen, Frankrike, Österrike och Spanien.


Försäljning av dessa fabriker kraver också köpare. Och i detta fall ligger det närmast till hands att Crown och Can-Pack skulle vara intresserade. (Några andra burktillverkare finns inte representerade i Europa, och det är mindre sannolikt att en burktillverkare från någon annan kontinent skulle slå sig in på den europeiska burkmarkanden medelst uppköp av någon av dessa fabriker).


Ball förväntar sig att affären slutligt och fullt ut kommer att vara genomförd under 1:a halvåret av 2016.

Länkar till tidigare artiklar i ämnet HÄR och HÄR


Burk-Bloggen får säkert anledning att återkomma i ämnet !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar