torsdag 4 april 2024

The Pine Ridge Brewery THE PLUMP PIGGYs WINTER ALE & The Pine Ridge Brewery THE EDGY EAGLEs NEW ENGLAND IPA & The Pine Ridge Brewery THE PUSHY PARROTs SESSION IPA & The Pine Ridge Brewery THE DELERIOUS DONKEYs LAGER & The Pine Ridge Brewery JUMPING JACKs MODERN LAGER & The Pine Ridge Brewery NO MONKEY BUSINESS AMERICAN PALE ALE & The Pine Ridge Brewery THE SHADY SHARKs WEST COAST IPA & The Pine Ridge Brewery THE TERRIBLE TIGERs DOUBLE IPA : nya dekorer och varianter

Falkenbergsbryggeriet The Pine Ridge Brewery ger oss ständigt nya dekorer och varianter av deras burkar.
PLUMP PIGGYs har ej redovisats tidigare på Burk-Bloggen
EDGY EAGLEsPUSHY PARROTsDELERIOUS DONKEYsJUMPING JACKs, och NO MONKEY BUSINESS har fått nya dekorer i.o.m. att texraderna längst ned på burkarnas fronter numera inleds med "Starköl 330 ml..". På tidigare dekorer av samma öl, har det istället t.ex. stått "4,8% vol. 330 ml". Dessutom är EAN-sidorna radikalt omgjorda. Se länk nedan till artikel om många av de tidigare dekorerna.
SHADY SHARKs och TERRIBLE TIGERs har samma dekor som tidigare, men har helt omgjorda EAN-sidor.
Fronterna av de nya burkarna :


- The Pine Ridge Brewery THE PLUMP PIGGYs WINTER ALE
- The Pine Ridge Brewery THE EDGY EAGLEs NEW ENGLAND IPA ("Starköl 330 ml..")
- The Pine Ridge Brewery THE PUSHY PARROTs SESSION IPA ("Starköl 330 ml..")
- The Pine Ridge Brewery THE DELERIOUS DONKEYs LAGER ("Starköl 330 ml..")
- The Pine Ridge Brewery JUMPING JACKs MODERN LAGER ("Starköl 330 ml..")
- The Pine Ridge Brewery NO MONKEY BUSINESS AMERICAN PALE ALE ("Starköl 330 ml..")
- The Pine Ridge Brewery THE SHADY SHARKs WEST COAST IPA (9 textrader ovan EAN)
- The Pine Ridge Brewery THE TERRIBLE TIGERs DOUBLE IPA (9 textrader ovan EAN)

Sidorna :


EAN-sidorna :Artikel om 12 tidigare The Pine Ridge Brewery-burkar kan läsas HÄR


The Pine Ridge Brewery THE PLUMP PIGGYs WINTER ALE
Säljstart på Systembolaget : 2022 11 01
Återlanserad på Systembolaget : 2023 11 01
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery THE EDGY EAGLEs NEW ENGLAND IPA ("Starköl 330 ml..")
Först noterad : Untappd 2023 11 18
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery THE PUSHY PARROTs SESSION IPA ("Starköl 330 ml..")
Först noterad : Untappd 2023 10 07
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery THE DELERIOUS DONKEYs LAGER ("Starköl 330 ml..")
Först noterad : Untappd 2023 11 17
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery JUMPING JACKs MODERN LAGER ("Starköl 330 ml..")
Först noterad : Untappd 2023 10 27
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery NO MONKEY BUSINESS AMERICAN PALE ALE ("Starköl 330 ml..")
Först noterad : Untappd 2023 10 14
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery THE SHADY SHARKs WEST COAST IPA (9 textrader ovan EAN)
Upptäcktsdag : 2024 03 01
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

The Pine Ridge Brewery THE TERRIBLE TIGERs DOUBLE IPA (9 textrader ovan EAN)
Upptäcktsdag : 2024 03 01
Burktyp : olackad etiketterad aluminiumburk
Burkvolym : 330 ml
Bryggeri : The Pine Ridge Brewery

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar