söndag 1 juni 2014

Fuller's London Porter : nu med 1 KR-pantetikett

Den senaste dekoren av "Fuller's London Porter" (som Burk-Bloggen skrev om i december 2013) har ända sedan introduktionen varit behäftad med ett "tryckfel".


Man har nämligen haft det gamla 50-öres pantmärket tryckt på burken, istället för det korrekta 1 KR-märket.
Dock har det dröjt ända fram tills nu innan man har "åtgärdat" detta. Och i detta fall har "åtgärden" bestått i att helt sonika klistra över det felaktiga märket med en  1 KR-klisteretikett :


Fortsättning följer sannolikt. Importören kommer nog vad det lider att se till att det korrekta pantmärket blir tryck direkt på burken så småningom.


Upptäcktsdag : 2014 05 31
Burktillverkare : Ball

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar