lördag 31 december 2016

Nyårssummering av 2016 och en blick in i burkåret 2017

Det är dags att summera burkåret 2016.
Jämfört med 2015 har 2016 varit ett mer normalt år vad det gäller nya burkar i Sverige. Under slutet av 2014, men framför allt under 2015 kom nya varianter av i princip alla burkar (både svenska och till Sverige importerade) p.g.a. de nya regler som introducerades för livsmedelsmärkning inom hela EU. Ändringen bestod oftast i att man kom att skriva ordet "kornmalt" med fet stil.
2016 blev lugnare ur den synvinkeln. Dock var de allra flesta nya burkar på den svenska marknaden under 2016 importburkar. Ett väldigt litet antal helt nya svenska dekorer kom att presenteras, och antalet nya varianter var också betydligt lägre än under 2015.

Under rekordåret 2015 publicerade Burk-Bloggen hela 311 olika artiklar om burkar ! Riktigt lika många artiklar har det inte blivit under 2016, men trots det lägre antalet lanserade nya burkar, kom vi upp i den riktigt respektabla siffran av 229 burkartiklar (inklusive denna) under 2016 !
Totalt har Burk-Bloggen hittills publicerat hela 802 burkartiklar sedan starten !

Vad kan vi då vänta oss av burkåret 2017 ?

Förhoppningsvis, och med stor sannolikhet kommer vi att få se fler burkar från det Västeråsbaserade hantverksbryggeriet Coppersmith's. Förutom fler burkar till den svenska marknaden, kan det eventuellt komma att lanseras gränshandelsburkar från dem också. Redan nu har man startat en mindre export av sina nuvarande burkar till gränshandeln (Dock är dessa burkar f.n. exakt desamma som säljs i Sverige).

Beerbliotek i Göteborg kommer med säkerhet att fortsätta släppa ett stort antal olika nya etiketterade burkar. Man har en strategi att starkt fokusera på burkar istället för flaskor framöver. Förhoppningsvis kan det även komma fler "trycka" / rullade burkar också, förutom de fyra som idag ingår i deras standardsortiment.

Spendrups presenterade i höstas en ny "visuell identitet" :


Det är sannolikt inga höga odds på att Spendrups uppdaterar sina ölburksdekorer i enlighet med det nya konceptet under 2017.

Även om Burk-Bloggen inte har någon bekräftad information om att några nya bryggerier kommer att börja tappa sitt öl på burk under 2017, så är det inte osannolikt att så kommer att ske. Oppigårds har i dagstidningsartiklar och i intervjuer pratat om att börja burka öl sedan flera år tillbaka. Men i och med att deras nya bryggeri nu står klart, hoppas vi på att man äntligen kommer till skott med detta under det kommande året !
Mot bakgrund av att en burktappningsmaskin numera alls inte är en oöverstiglig investering även för ett mindre bryggeri, kan det hända att fler små bryggerier hoppar på burktrenden under 2017.

Under 2016 gick slutligen amerikanska Balls uppköp av REXAM i lås. Som en konsekvens av detta ändras nu logotypen på de svenska burkarna från "REXAM" till "Ball" framöver. Det handlar dock om en mjuk övergång och utfasning av burkar med REXAM-logotype, där man bara ändrar till "Ball" om det samtidigt också sker någon annan ändring i dekoren. Helt nya dekorer förses så klart också med den nya Ball-logotypen. Det kan m.a.o. ta flera år innan den sista REXAM-burken försvinner från butikshyllorna !

En internationell trend (framför allt i USA, Kanada och Storbritannien) är att mindre bryggerier släpper små upplagor av sina öl i plastfolierade ("shrink wrap") eller etiketterade ("sticker label") burkar. Några sådana burkar har det senaste året letat sig till Sverige via import, och sannolikt kommer vi att få se många fler sådana under 2017.

Vi lär fortsättningsvis också få se massor av amerikanska hantverksimportburkar under det kommande året. De svenska importörerna så som Galatea, Cask, Tomp, Great Brands, m.fl. är fantastiskt duktiga på att nosa upp suveräna amerikanska burkade hantverksöl.

Vänder vi blicken söderut, vet vi att det kommer hända spännande saker i Danmark under 2017 !
Nomadbryggeriet Mikkeller som hittills inte haft ett eget bryggeri (utan låtit brygga och tappa all öl hos amerikanska och belgiska bryggerier) håller på att starta upp ett "riktigt" bryggeri i Danmark just nu. Och det är även bekräftat att de kommer att ha en burklina.
Vidare kommer Mikkeller bli först (veterligen) i Norden med att installera Crowler-burktappningsmaskiner i deras pubar i Danmark. Kunderna kommer därmed att kunna ta med sig hem en burk nytappad öl från puben ! Sådant strider med all sannolikhet mot ett oändligt antal olika lagar i Sverige, så det kommer nog att dröja innan Crowlerfenomenet dyker upp i Sverige (om inte någon av de olika folkölsaffärerna som just nu poppar upp som svampar ur jorden, tar sig an uppgiften !).
Carlsberg i Danmark förutsätts också fortsätta släppa olika set med både Carlsberg och Tuborg-burkar under 2017.

Vi avslutar med några japanska special edition "2016"-specialburkar, för att ringa ut det gamla året :Burk-Bloggen önskar ett Gott Nytt År !

1 kommentar:

  1. Tack Henrik för ännu ett år med uppletande av viktig info till alla oss burksamlare!

    SvaraRadera